Wat doen wij?

Triple D werkt!

Triple D staat voor 

Triple D BV is een klein, eigentijds bedrijf dat het midden houdt tussen een re-integratie bedrijf en uitzendbureau.

In augustus 2018 is Triple D BV opgericht door René Durenkamp, Judiëth van Dijk en Margreet Dijkstra. Sinds mei 2020 runnen Judiëth en Margreet het bedrijf samen: een gouden tweetal met een groot hart en streven naar een hoge kwaliteit in de begeleiding en coaching van mensen en werkgevers.

Triple D BV mocht zich verheugen op een vliegende start in 2018 en heeft inmiddels voor een mooi aantal mensen een of hét verschil kunnen maken.

Tot heden hebben we:

  • 45 mensen in een re-integratietraject gehad die allemaal verschillend in afloop waren: van een contract (20) tot uitval door ziekte of andere problematiek. Voor allen geldt dat het traject iets heeft gebracht. Was het geen werk dan was het wel het opdoen van inzichten om bijvoorbeeld eerst andere zaken aan te pakken. 
  • 23 lopende re-integratie trajecten waarvan een aantal werken-leren en Triple D zowel mentor als begeleider is (Beroeps Begeleidende Leerweg niveau 1 t/m 3).

Triple D werkt!

Wij denken en werken buiten systemen. Triple D brengt overzicht en orde in de warboel die de wetgeving met zich meebrengt. Wij begeleiden mensen die graag willen werken. Ook zij die in andermans ogen net te veel, te lang of andere – veelomvattende – begeleiding nodig hebben.

Gestart zonder plan, zonder leningen en zonder kantoor maar met een enorm vertrouwen dat we een verschil maken en bijdragen aan rijkere werkgevers en werknemers: MENSEN.

We blijven ons als vreemde eend in de bijt begeven op een gespannen en veranderende arbeidsmarkt waar erg veel werk te verzetten is en waar wij graag ons aandeel in willen leveren. Eén ding verandert namelijk nooit: een mens blijft een mens.

Triple D staat voor:

Re-integreren én een contract onder één dak!

Triple D BV is het antwoord op het gat dat er is tussen thuis op de bank enerzijds en de uitzendbranche en werkgevers anderzijds.

Dit gat maakt het re-integreren moeilijk, is een opeenstapeling van teleurstellingen en is ontstaan door gebrek aan tijd, aanmoediging, begrip en geduld wat onlosmakelijk is verbonden met het succesvol zijn van de re-integratie.

Werkgevers worden van A tot Z ondersteund en ontzorgd. Van het werven van een langdurig werkloze werkzoeker tot verloning gedurende een periode van maximaal twee jaar en alles er tussenin.

Werkzoekers krijgen na een eventuele proefplaatsing een halfjaar contract bij Triple D en worden begeleid en gecoacht door één van ons. Afhankelijk van het afgesproken tijdpad volgt daarna verlenging van het contract, in dienst name door de werkgever of  een tot ziens.

Naast begeleiding op het gebied van de werkzaamheden gaan we aan de slag met eventuele knelpunten op andere leefgebieden zoals financiën, gezondheid, huisvesting en dergelijke.

Tijd!

Bij Triple D nemen we de tijd, geven we de tijd en hebben we de tijd. In zekere zin staan we voor tijdloosheid in een wereld waar niemand meer de tijd heeft.

Onze inzet is om werkgevers en werkzoekers te ondersteunen:

Werkgevers in het aangaan van en doorgaan met een re-integratieproces van een langdurig werkzoeker; van verloning (maximaal twee jaar) tot coaching zodat hij/zij duurzaam in eigen levensonderhoud kan voorzien op een plek die past.

Werkzoekers in het aangaan van en doorgaan met een re-integratieproces bij een werkgever. Waar krijg je de ruimte om te werken aan jouw eeuwige te laat komen? Wie neemt de tijd die jij nodig hebt voor de obstakels die je moet overwinnen in je nieuwe werk? Wie weet wat weer werken voor financiële gevolgen heeft zoals voor belastingtoeslagen?

Kwaliteit!

Kwaliteit staat bij ons voorop. Dit betekent bij ons dat we 24-7 bereikbaar zijn, korte lijnen hebben met onze medewerkers én hun werkgevers, kennis van zaken hebben, kritisch zijn in de keuze van mensen met wie we werken en de tijd hebben.

Wij werken alleen samen met gemotiveerde werkzoekers én werkgevers.

Commitment is de eis.

Eigentijds!

Wij geloven in lange termijn denken, praktisch werken, de persoonlijke benadering en oprechte aandacht, GEEN onnodige procedures. Wij geloven dat het verloop van een mensenleven, waarvan arbeid een onderdeel is, níet meetbaar is. Triple D meet resultaat aan het welbevinden van werknemers en werkgevers.

We vieren de kleine stapjes vooruit want ook dat kunnen al grote prestaties zijn.