Triple D WERKT!

Denken – Doen – Doorzetten

werkgeverswerkzoekers

Triple D

Re-integreren én een contract onder één dak!

Denken, Doen en Doorzetten.

 

Triple D BV is het antwoord op het gat dat er is tussen thuis op de bank enerzijds en de uitzendbranche en werkgevers anderzijds. Dit gat maakt het re-integreren moeilijk, is een opeenstapeling van teleurstellingen en is vaak ontstaan door gebrek aan tijd, begrip en geduld wat onlosmakelijk is verbonden met het succesvol zijn van de re-integratie. 

We wisten het eigenlijk al wel en zijn nu na drie jaar Triple D 100% overtuigd: er is een groep mensen die niet die vaste baan krijgt bij die werkgever, hoe goed ze ook zijn in wat ze doen. Deze mensen bewegen zich jarenlang tussen werkloosheid en werk, dan weer thuis en dan weer aan het werk. Tussen inkomen en uitkering. Ze hebben geen regelmatige inkomsten, komen in de knoei met belastingtoeslagen, kwijtschelding en rekeningen en lopen daar vervolgens is vast. Deze mensen worden onzeker in vele opzichten. 

Waar krijg je de ruimte om te werken aan jouw eeuwige te laat komen? Wie neemt de tijd die jij nodig hebt voor de obstakels die je moet overwinnen in je nieuwe werk? Wie weet wat weer werken voor financiële gevolgen heeft zoals voor belastingtoeslagen en helpt je daarbij?

Onze inzet is om onze medewerkers duurzaam in eigen levensonderhoud te kunnen laten voorzien op een plek die past.

In augustus 2020 heeft Triple D BV het SNA Keurmerk gekregen en is NEN 4400-1 gecertificeerd.

Het SNA-keurmerk is het keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan.

Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

We hebben alle controles met vlag en wimpel gehaald.

Wil je nog meer weten wat dit inhoudt? Check dan deze site.

Triple D

Staat voor

DENKEN

[dacht, gedacht] is een innerlijk of mentaal proces waarbij een beeld of voorstelling (van iets of iemand), herinnering (van iets of iemand), of idee (inzicht, begrip, plan) wordt gevormd.

DOEN

een werking verrichten; uitvoeren: zo gezegd zo gedaan het uitgesproken voornemen werd direct uitgevoerd als beroep hebben: wat doet je vader? 

DOORZETTEN

is krachtiger worden, volharden, iets (ondanks bezwaren) laten doorgaan. 

vb: als je nog even doorzet, dan lukt het wel. 

AANBEVELINGEN

Wat Triple D doet met je

Ik wist dat dit door jou was verteld. Jij bent altijd daar, achter de coulissen, niet zichtbaar”.

Lees meer...

De woorden van een zeer hard werkende medewerker die erg veel te dragen heeft en soms hulp nodig heeft bij het dragen. Veel zorgen kunnen leiden tot stress en uitval van werk. Dat kun je negeren en afdoen als privézaken waar je als werkgever niets mee van doen hebt. Je kunt ook gaan kijken op welke manier je kunt ondersteunen zodat de medewerker aan het werk blijft c.q. eerder weer aan het werk kan. Gedeelde smart is halve smart en vanuit medemenselijk en professioneel oogpunt een vanzelfsprekend gegeven. Het kost minder moeite dan een mens in de eigen sop te laten gaarkoken en vervolgens veel nawerk te hebben.   

Dat kan ik jou vertellen omdat ik jou vertrouw”.

Excuses voor dit late berichtje maar wil het toch even kwijt…..”

Lees meer...

Ik wil je nogmaals heel erg bedanken voor het gesprek van vanmiddag… Heeft me echt goed gedaan … Vind het ook heel fijn om bepaalde dingen met jou te bespreken…er zijn helaas niet zoveel mensen in mijn omgeving waar ik dit soort dingen mee bespreek… En er zijn helaas ook maar weinig die mij complimenten geven voor het geen wat ik nu doe qua werk e.d.

Dus nogmaals heel erg bedankt. 🙂

What’s App is een uitkomst. Met praktisch alle medewerkers hebben we via de app contact. Dat contact kan gaan over alles en is altijd mogelijk. Werkbriefjes kunnen per app worden verstuurd maar evenzogoed foto’s van post waar wij regelmatig als gemachtigde achteraan bellen om iets te regelen. Daarnaast is het een perfect medium om regelmatig contact te hebben, even te informeren, een hart onder riem te steken of “luisterend” oor te zijn. En zelfs op vakantie blijft er continuïteit. Vanuit Afrika hebben we de maandkaart van een medewerker opgeladen zodat hij naar het werk kon.

Heel veel succes met hem, het is ons niet gelukt”

Lees meer...

De woorden van de uitkerende instantie over een 27-jarige man die sinds zijn komst naar Nederland alleen teleurstelling heeft gekend in werk en inkomen. Nederland bleek niet dat te zijn wat hij ervan verwachtte en hij begreep ook veel niet. Eigen verantwoordelijkheid nemen en aanpassen was het motto waarmee hij het kon doen. Toen dat moeilijk bleek, nam men het over zonder nog maar enige vorm van zeggenschap of ruimte voor zijn beleving. Twee jaar onbetaalde stage bij een commercieel bedrijf en onvoldoende aandacht voor de persoon….     nu negen maanden later is hij met vallen en opstaan nog steeds aan het werk en neemt zijn vertrouwen in de toekomst zienderogen toe. Teleurstellingen kan hij beter hanteren en patronen waarin hij vast zit, worden geleidelijk doorbroken. Regulier zou hij al driemaal op staande voet zijn ontslagen en terug bij af. Niet omdat hij het werk niet goed doet, integendeel. Hij weet zich soms alleen geen raad met bepaalde situaties en neemt dan de verkeerde beslissing.  Ontslag zou hét logische gevolg zijn en hem weer bevestigen in het gevoel van waardeloosheid en uitzichtloosheid. Door juist voor hem (en het maatschappelijk gangbare) niet logische te doen, wordt er een  verandering op gang gebracht waar alle betrokkenen uiteindelijk bij zijn gebaat.

Iedereen die wil en kan werken, moet die kans krijgen. De weg naar het worden van een stabiele werknemer verschilt en vraagt geduld, begrip en oprechte interesse in de persoon en dat is precies wat wij geven.