Arbeidspool Triple D

Triple D

Doe mee met de arbeidspool

We wisten het eigenlijk al wel en zijn nu 100% overtuigd: er is een groep mensen die, hoe goed ze het ook doen, niet die vaste baan krijgt bij die werkgever hoe goed ze ook zijn in wat ze doen. Deze mensen bewegen zich jarenlang tussen werkloosheid en werk, dan weer thuis en dan weer aan het werk. Tussen inkomen en uitkering. Ze hebben geen regelmatige inkomsten, komen in de knoei met belastingtoeslagen, kwijtschelding en rekeningen en lopen daar vervolgens is vast. Deze mensen worden onzeker in vele opzichten.

“ Als ik mijn werk zo goed doe, waarom krijg ik dan geen contract? “                  

Voor deze mensen start Triple D in 2020 met twee projecten die hoewel verschillend wel in verbinding met elkaar zijn.

Het eerste project is de Arbeidspool

Er is een aantal mensen met wie we nu al een aantal jaren werken en die vallen onder de omschrijving als boven. De werkgevers zijn erg tevreden maar hebben geen contract te bieden.

Voor ons zijn het inmiddels soort van vaste medewerkers die we graag aan het werk willen houden omdat ze het verdienen. Ze doen dermate specifiek werk dat niet permanent en regelmatig  voldoende werk voorhanden is bij één werkgever. Binnen de bouwsector is dit onderwerp al eens eerder aan de orde geweest met een aantal bouwondernemers die wel willen meedenken en werken hoe we voor deze mensen een pool kunnen oprichten onder de paraplu van Triple D. Vast dienstverband en middels onderlinge samenwerking en uitruil maximaal inzet van de medewerkers. De harde kern van Triple D wordt de flexibele schil van de bedrijven die meedoen in de pool. De medewerkers hebben de baan, bouwen rechten op, hebben, regelmaat en waar nodig de ruggensteun op maat.

In februari 2020 zal de eerste denktank worden georganiseerd waarbij naast aannemers juist uitvoerders en medewerkers worden betrokken om mee te denken over hoe zo’n pool vorm te geven en welke startfinanciering nodig is en hoe deze te verwerven (inbreng deelnemers, fondsen, subsidies).

Na denken gaan we doen en doorzetten en streven we er naar om zomer 2020 een arbeidspool te hebben.  

Vindt u het interessant om ook mee te denken en doen: laat het ons weten.